Mazars

Wie is

Mazars

Door het digitaal verbinden van organisaties, mensen en apparaten ontstaan onderlinge verbanden alsook onderlinge afhankelijkheden en uiteraard kwetsbaarheden. Herkent u zichzelf of uw organisatie in volgende vragen: over welke data beschikt onze organisatie en waar zijn deze data opgeslagen? Zijn de medewerkers gepast gesensibiliseerd tegen phishing praktijken? Is onze organisatie beschermd tegen misbruik, verkeerd gebruik of elektronische diefstal?

Mazars heeft sedert geruime tijd een zeer grote expertise opgedaan inzake het uitvoeren van privacy assessments, het beoordelen en attesteren van cybersecurity op IT-infrastructuur en webapplicatieniveau en het verzorgen van bewustmakingsprogramma’s.

Een privacy assessment is een identificatie van non-compliance risico’s en de maatregelen die nodig zijn om deze risico’s aan te pakken. De identificatie van deze risico’s gebeurt door middel van een ‘GDPR Quick Scan’ of een gedetailleerde Privacy Impact / Data Protection Assessment en stelt ons team in staat om snel en efficiënt alle persoonlijke gegevensrisico’s te identificeren. Daarenboven wordt een duidelijk actieplan gedefinieerd op basis van de geïdentificeerde risico’s en een beoordeling van de bestaande beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoonsgegevens die zich op pc’s, externe stations, servers, mobiele toestellen … bevinden en intern of extern worden uitgewisseld.

Voor het beoordelen van de effectiviteit van de getroffen beveiligingsmaatregelen op IT-infrastructuur en webapplicatieniveau zijn kwetsbaarheidsbeoordelingen (“vulnerability assessments”) en het exploiteren van deze kwetsbaarheden (“pentesten”) belangrijke meetinstrumenten. Onze in-house Mazars cyber security tool is een semi- geautomatiseerde tool die op meer dan 70.000 kwetsbaarheden scant. Deze tool wordt continu met de meest recente evoluties en nieuwste technieken die door onze internationale teams in kaart zijn gebracht tijdens het uitvoeren van verschillende vulnerability assessments en pentesten over de hele wereld.

Cyber beveiliging is niet alleen techniek! Menselijk gedrag is bepalend. Om meer zekerheid te krijgen over een effectief beheer op het gebied van cyberrisico’s, daagt ons team uw organisatie uit met bewustmakingsprogramma’s (social engineering, phishing campagnes) en worden uw werknemers getraind op het gebied van beveiliging en gegevensbescherming.

Veiligheidsinbreuken vernietigen vertrouwen. Een onafhankelijke verklaring van derden geeft zekerheid. Door internationaal aanvaarde ISAE 3402 en ISO 27001-rapportering biedt u aan uw stakeholders die garantie dat de getroffen beveiligingsmaatregelen op IT-infrastructuur en webapplicatieniveau voldoen aan de wettelijke kwaliteitsnormen.

Wenst u meer te weten over de uitdagingen van de Europese Verordening inzake gegevensbescherming, aarzel niet om één van onze experten inzake te contacteren. Zij helpen u met veel genoegen verder met uw uitdagingen zoals onder meer het gestructureerd in kaart brengen van de maatregelen om risico’s adequaat te bewaken zodat de continuïteit en rentabiliteit van uw activiteiten niet worden gecompromitteerd.

Mazars Belgium – kantoren te Antwerpen, Brussel, Gent, Kortrijk en Doornik – +32 9 265 83 22 – www.mazars.be

Mazars GDPR