Privacycommissie gaat boetes uitdelen

  • -

Privacycommissie gaat boetes uitdelen

Bedrijven en particulieren die de privacywet overtreden, krijgen binnenkort een boete van de Privacycommissie. Voor eind dit jaar zou er een wet komen die dit mogelijk maakt. Tegelijk sluit staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein (Open Vld) niet uit dat de overheid anonieme gegevens over burgers verkoopt.

Over de beperkte slagkracht van de Belgische Privacycommissie wordt al langer geklaagd. Die ziet erop toe dat de wetten op de bescherming van de privacy worden gerespecteerd, maar heeft geen middelen om daar zelf tegen op te treden. Op Europees niveau zijn onderhandelingen bezig die de nationale privacycommissies moeten toelaten in de toekomst boetes uit te delen.

Volgens staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein (Open Vld) is er daarover een Europese consensus. Daarom zit hij nu al met de Belgische Privacycommissie rond de tafel, om haar nieuwe rol te bespreken. “Ze krijgt in de toekomst de rol van regulator, zoals er ook een in de energie- en de telecomsector bestaat. Mét de mogelijkheid boetes uit te delen aan wie zich niet aan de regels houdt.” Hoe u dit kan voorkomen kan u hier lezen.

Verdere onderhandelingen tussen de EU-lidstaten zijn nog bezig, maar Tommelein is ervan overtuigd dat die ten laatste eind dit jaar kunnen worden afgerond. Daarna kan de wet op Belgisch niveau worden ingevoerd. “Als er een Europese verordening komt, dan heeft het geen zin om te wachten tot die er effectief is”, stelt Tommelein. Over hoe groot de boetes zullen zijn, is nog niets beslist. Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie, denkt dat die kunnen gaan van 250 euro tot 20.000 euro, zoals bij de energie- of telecomregulator.

De omvang van de boete hangt af van de grootte van de inbreuk, de mogelijke nalatigheid van een bedrijf of particulier, de inspanningen om het probleem op te lossen, enzovoort, legt Debeuckelaere uit. “Ik vind het te vroeg om daarover al iets te zeggen”, reageert Tommelein. “Maar met de nieuwe verordening zal de Privacycommissie ook kunnen optreden tegen internetreuzen als Facebook en Google, en zal ze daarvoor versterking krijgen van de Europese privacywaakhond.”

 ‘In heel specifieke omstandigheden zou de overheid data van burgers kunnen verkopen’

Niet echt over nagedacht

In een gesprek met deze krant doet Tommelein daarbovenop een opmerkelijke uitspraak: hij sluit niet uit dat de overheid anonieme data van burgers zou verkopen in bijzondere situaties, zoals voor wetenschappelijk onderzoek.

De discussie over dat controversiële thema woedt op dit moment in Groot-Brittannië. “In heel specifieke omstandigheden en op voorwaarde dat het gaat om anonieme gegevens, sluit ik dat niet uit. Maar ik heb er nog niet echt over nagedacht, moet ik toegeven.”

Heeft u hier vragen over?

Zeker nu de technologie aan een razendsnel tempo evolueert, hebben veel organisaties bijkomende begeleiding nodig om te kunnen (blijven) voldoen aan de GDPR-wetgeving.

Wilt u weten of u (nog) voldoende voldoet aan deze wetgeving? Bent u niet zeker of uw omgeving en systeem voldoende is beveiligd? Hoe gaat u om met digitale data-uitwisseling en voorziet u ook daar voldoende bescherming?

ConXioN kan u hier in begeleiden. Zo bevelen wij onze klanten de Managed Security Pack aan.

(BRON:Dominique Soenens, De Morgen)