Communicatie en reputatiebescherming

WAT IS GDPR

Communicatie & reputatiebescherming

Verzamelt u persoonsgegevens, dan moet u toestemming vragen hiervoor en in een duidelijke privacyverklaring formuleren hoe u deze aanwendt. Evalueer de wijze waarop u dit nu doet en schakel aangepaste toestemmingsmechanismes in waar nodig.

Toestemming

Verwerkt u persoonsgegevens, dan moet u toestemming vragen hiervoor. Ga na of u op de juiste manier toestemming vraagt en deze bevestigde handeling kan voorleggen.

Gewijzigde privacyverklaring

In de vorm van een privacyverklaring zal u de betrokkene moeten inlichten op welke wijze u de persoonsgegevens zal aanwenden. Informeer u over de wettelijke vereisten.

Rechten van de betrokkene

Dankzij de GDPR-regelgeving krijgt het individu meer rechten: informatie krijgen en toegang hebben tot de persoonsgegevens, correctie en uitwissing, bezwaar kunnen geven tegen directe marketingpraktijken, profilering of overdraagbaarheid van de gegevens.

partner-Timelex

INTRODUCTIE – AUDIT – PRIVACYSCAN – SENSIBILISERING – COMMUNICATIE EN REPUTATIEBESCHERMING

Timelex

De advocaten van time.lex zijn echte privacy specialisten.  Doel is uw onderneming in orde te maken met de nieuwe privacy- en beveiligingsregels maar wel rekening te houden met uw kosten/baten.

partner-Intelex

INTRODUCTIE – AUDIT – COMMUNICATIE EN REPUTATIEBESCHERMING – CONTRACTBEHEER

Intelex

Intelex is gespecialiseerd in de GDPR-regelgeving & begeleidt u doorheen het GDPR traject.

GDPR stappenplan

Maak u klaar voor GDPR